GNOME TECHNOLOGYFulgur Battman,spol.s r.o.


Historie
Současnost
Fotogalerie
Vyhlášky a jiné
Ke stažení
 
Sponzoži za rok 2008
Sponzoři, kteří darovali finanční prostředky a věcné dary
v roce 2008 - Sociálním službám Pačlavice p.o.
16.09.2008 v 07:15 Hort Petr
Celý článek

Etický kodex zaměstnanců Sociálních služeb Pačlavice
Účelem kodexu je stanovit žádoucí standardy chování zaměstnanců sociálních služeb a informovat uživatele i veřejnost o chování, jež je oprávněno od zaměstnanců očekávat.

Etický kodex je souborem norem sociální a zdravotní péče, pravidel a hodnot, které zaručují postupné zavádění a naplňování standardů kvality sociálních služeb.Je základním dokumentem principů morálky a pracovního chování
15.09.2008 v 12:55
Celý článek

STANDARD č. 7
Přijímání a vyřizování stížností na kvalitu a způsob poskytované sociální a zdravotní péče
15.09.2008 v 12:53
Celý článek

Standard č.1 cíle a zásady DpOZP
Sociální služby Pačlavice
právní forma : příspěvková organizace
zápis v obchodním rejstříku,vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1554
10.03.2008 v 16:38 Hort Petr
Celý článek

Standard č.1 cíle a zásady DpS
Sociální služby Pačlavice
právní forma : příspěvková organizace
zápis v obchodním rejstříku,vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1554
10.03.2008 v 16:30 Hort Petr
Celý článek

Domácí řád pro seniory
Sociální služby Pačlavice
právní forma : příspěvková organizace
zápis v obchodním rejstříku,vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1554
10.03.2008 v 16:22 Hort Petr
Celý článek

Domácí řád pro osoby se zdravotním postižením
Sociální služby p.o. Pačlavice 1.
Pačlavice 6
D o m á c í ř á d Domov pro osoby se zdravotním postižením
10.03.2008 v 16:14 Hort Petr
Celý článek

Sponzoři za rok 2007
Sponzoři, kteří darovali finanční prostředky a věcné dary Sociálním službám Pačlavice v roce 2007
23.07.2007 v 16:38 Hort Petr
Celý článek

Sponzoři za rok 2006
Sponzoři, kteří poskytli finanční prostředky a věcné dary
Sociálním službám Pačlavice

rok 2006
23.07.2007 v 16:36 Hort Petr
Celý článek