L-StamStavebniny Suchomel


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 4/2008 z 23.9.2008
Zasedání zahájil starosta obce v 19.10 hod.
Přítomno je 9 členů zastupitelstva, omluveni: ing. Pavel Trávníček a Olga Dopitová, zastupitelstvo je schopné se usnášet.
Návrh na ověřovatele zápisu - p. Karel Novák a p. Marie Knéblová
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseni
Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno
01.10.2008 v 07:00 Hort Petr
Celý článek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 3/2008 ze dne 23.6.2008
Zasedání zahájil starosta obce v 19.07 hod.
Přítomno je 10 členů zastupitelstva, omluven ing.Trávníček - zastupitelstvo je schopné se usnášet.
Návrh na ověřovatele zápisu - p. Miroslav Hrnčiřík, Mgr. Jitka Kyasová
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseni
Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno
02.07.2008 v 08:00 Hort Petr
Celý článek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 2/08 dne 17.3.2008
Zasedání zahájil starosta obce v 18.10 hod.
Přítomno je 11 členů zastupitelstva a 30 občanů. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrh na ověřovatele zápisu - p. Ing. Vladimír Keršner a p. Jiří Soldán
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseni
28.03.2008 v 07:19 Hort Petr
Celý článek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 1/2008 11.2.2008 v Pornicích
Zasedání zahájil starosta obce v 18.10 hod.
Přítomno je všech 11 členů zastupitelstva - zastupitelstvo je schopné se usnášet.
Návrh na ověřovatele zápisu - p. Karel Novák a p. Stanislav Zdražil
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseni
Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno
25.02.2008 v 21:01 Hort Petr
Celý článek

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007
OBEC PAČLAVICE
Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice
ICO: 00287580
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007
21.01.2008 v 22:52 Hort Petr
Celý článek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 5/07 ze dne 14.12.2007
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 5/07
konaného dne 14.12.2007 v kulturním zařízení Pačlavice
Zasedání zahájil starosta obce v 18.05 hod.
Přítomno je 10 členů zastupitelstva, omluven p.Vincenec pro pozdější příchod.
23.12.2007 v 22:20 Hort Petr
Celý článek

Poplatky za odpad
Obecně závazná vyhláška obce Pačlavice č. 1 /2007
o stanovení systémy shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce PačlaviceZastupitelstvo obce Pačlavice se na svém zasedání dne 14.12.2007 usnesením č. 5/2007 usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku
18.12.2007 v 17:20
Celý článek

Vyhláška o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška Obce Pačlavice č. 2/2007 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Pačlavice se na svém zasedání dne 14.12.200 usnesením č. 5/2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
18.12.2007 v 16:53
Celý článek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 4/07
konaného dne 22.10.2007 v obecní budově „Zadrev“ v Pornicích
Zasedání zahájil starosta obce v 18.00 hod.
Přítomno je všech 11 členů zastupitelstva, a toto je schopné usnášet se.
07.11.2007 v 15:26 Hort Petr
Celý článek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 3/07 ze dne 16.7.2007
Zasedání zahájil starosta obce v 19.03 hod.
Přítomno je 9 členů zastupitelstva, a toto je schopné usnášet se.
Návrh na ověřovatele zápisu - p. František Vincenec a p. Olga Dopitová
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseni
Návrh starosty, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno
03.08.2007 v 12:33
Celý článek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 2/07 dne 16.4.2007
Zasedání zahájil starosta obce v 19.05 hod.
Přítomno je všech 11 členů zastupitelstva a toto je schopné usnášet se.
Jako host se dnešního zasedání zúčastnil ing. Horák z firmy INEX.
23.04.2007 v 18:17 Hort Petr
Celý článek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice dne 22.2.2007
Zasedání zahájil v 19.10 hod. starosta obce.
Zkonstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, p. Novák – omluven a zastupitelstvo je schopné se usnášet.
Za ověřovatele zápisu navrhl p. Jiřího Soldána a p. Miroslava Hrnčiříka
- odsouhlaseno jednohlasně
Diskuze ke každému bodu jednání bude vedena zvlášť
- jednohlasně odsouhlasen
12.03.2007 v 15:45 Hort Petr
Celý článek

Výroční zpráva za rok 2006
Zpracovaná na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1. Počet podaných žádostí o poskytnutí informace (§ 18, odst. 1, písm. a) :
13.02.2007 v 10:31 Hort Petr
Celý článek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice konaného dne 7.12.2006
Zasedání zahájil v 19.03 hod. starosta obce.
Zkonstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva obce a je usnášení schopné.
Za ověřovatele zápisu navrhl p.Olgu Dopitovou a ing. Vladimíra Keršnera,
za zapisovatele p. Alenu Procházkovou
- odsouhlaseno jednohlasně
14.12.2006 v 10:05 Hort Petr
Celý článek

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Pačlavice 7.11.2006
Zasedání zahájil v 18.05 hod. nejstarší člen zastupitelstva ing. Pavel Trávníček
Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce
14.11.2006 v 16:43 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice z 5.10.2006
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: p. Radislav Trávníček
p. Miroslav Hrnčiřík
- jednohlasně odsouhlaseni
16.10.2006 v 17:11 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice 27.6.2006
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.07 hod.
Přítomno: 9 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: p. Hrnčiřík Miroslav
p. Soldán Jiří
- jednohlasně odsouhlaseni
10.07.2006 v 10:39 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice z 23.5.2006
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: p. Trávníček Zdeněk
p. Navrátil Ludvík
- jednohlasně odsouhlaseni
Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť
- jednohlasně odsouhlaseno
29.05.2006 v 14:20 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice konaného dne 25.4.2006
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.03 hod.
Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: p. Zdražil Stanislav
p. Trávníček Radislav
- jednohlasně odsouhlaseni
05.05.2006 v 12:24 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 14.2.2006
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 18.04 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: p. Milena Němcová
Mgr. Jitka Kyasová
27.02.2006 v 16:24 Hort Petr
Celý článek

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Pačlavice dne 13.12.2005
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice
konaného dne 13.12.2005
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 18.05 hod.
Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu:p.Milena Němcová p.Radoslav Trávníček
02.02.2006 v 08:41 Hort Petr
Celý článek

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAČLAVICE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAČLAVICE
č. 1/2005
o místních poplatcích
01.01.2006 v 13:10 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 30.9.2005
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: p. Zdražil Stanislav
p. Trávníček Zdeněk
- jednohlasně odsouhlaseni
13.10.2005 v 15:40 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice dne 3.8.2005
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce, 7 občanů
Ověřovatelé zápisu: p. Soldán Jiří
p. Dopitová Olga
- jednohlasně odsouhlaseni
16.08.2005 v 13:42 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 29.6.2005
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce, omluvena Olga Dopitová
Ověřovatelé zápisu: p. Hrnčiřík Miroslav, p. Navrátil Ludvík
12.07.2005 v 14:46 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice konaného 17.5.2005
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce, omluven Navrátil L.
Ověřovatelé zápisu: p. Trávníček Radislav
06.06.2005 v 14:37 Hort Petr
Celý článek

Obecně závazná vyhláška obce Pačlavice č. 2/2004,o stanovení části školského obvodu
Zastupitelstvo obce Pačlavice se na svém zasedání dne 16.12.2004 usnesením č.6 usneslo vydat na základě § 178 odst. 2 písm.c) zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 10 a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
23.03.2005 v 14:56 Hort Petr
Celý článek

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004
Zpracovaná na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
23.03.2005 v 14:49 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 22.2.2005
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 18.05 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce, omluven Hrnčiřík M.
Ověřovatelé zápisu: p. Stanislav Zdražil, Mgr.Jitka Kyasová
11.03.2005 v 12:44 Hort Petr
Celý článek

Úpravy rozpočtu obce Pačlavice 16.12.2004
1. Dotace pro MŠ Pornice z KÚ (na vzdělávací výdaje):

231 40 ÚZ 33353 4122 + 37.000,- Kč
231 40 UZ 33353 3111 5331 + 37.000,- Kč
22.12.2004 v 17:31 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice dne 16.12.2004
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice
konaného dne 16.12.2004
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 18.05 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce, omluven Pavel Čech
Ověřovatelé zápisu: Mgr.Jitka Kyasová, p. Jiří Soldán
22.12.2004 v 17:24 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 25.11.2004
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice
konaného dne 25.11.2004
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 18.02 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce, omluvena Mgr. Kyasová
Ověřovatelé zápisu: p. Dopitová Olina a p. Trávníček Zdeněk
30.11.2004 v 16:38 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 24.9.2004
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice
konaného dne 24.9.2004

Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.07 hod.
Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce
20.10.2004 v 14:14 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.7.2004
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 1.7.2004
10.08.2004 v 15:07
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.4.2004
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 16.4.2004
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce,
Ověřovatelé zápisu: p. Trávníček Radislav a p. Navrátil Ludvík
17.04.2004 v 10:02 Hort Petr
Celý článek

Plnění rozpočtu obce Pačlavice k 31.12.2003
Plnění rozpočtu obce Pačlavice k 31.12.2003
30.03.2004 v 18:52 Hort Petr
Celý článek

Směrnice k provedení zákona č.106/1999 Sb
Směrnice k provedení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
K zabezpečení povinností vyplývajících z uvedeného zákona vydává obec Pačlavice následující směrnici:
11.03.2004 v 17:04 Hort Petr
Celý článek

Vyhláška č.1/2003 - Řád veřejného pohřebiště
Obecně závazná vyhláška obce Pačlavice
č. 1/2003
Řád veřejného pohřebiště
Zastupitelstvo obce Pačlavice v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků a v souladu se zákonem o
20.01.2004 v 16:50 Hort Petr
Celý článek

Plnění rozpočtu obce Pačlavice k 31.12.2003
Plnění rozpočtu obce Pačlavice k 31.12.2003
31.12.2003 v 13:13 Hort Petr
Celý článek

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 5.12.2003
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 18.05 hod.
Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce,
Ověřovatelé zápisu: p. Dopitová Olga
p. Zdražil Stanislav
15.12.2003 v 16:23 Hort Petr
Celý článek

Zasedání 19.9.2003
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 19.9.2003
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.10 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce,
Ověřovatelé zápisu: p. Trávníček Radislav a p. Soldán Jiří
14.10.2003 v 15:17 Hort Petr
Celý článek

Zasedání 27.6.2003
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 27.6.2003
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.00 hod.
Přítomno: 9 členů zastupitelstva obce, 2 členové omluveni
25.09.2003 v 07:38 Hort Petr
Celý článek

Zasedání 13.12.2002
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice
konaného dne 13.12.2002
Zastupitelstvo obce schvaluje:
25.09.2003 v 07:29 Hort Petr
Celý článek