PC NetFulgur Battman,spol. s r.o.


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Datum Ke stažení
18.01.2006 Čestné prohlášení o příjmech a majetku žadatele o dávku sociální péče příloha
18.01.2006 Příspěvek při péči o osobu blízkou příloha
18.01.2006 Žádost o poskytnutí dávky sociální péče - příspěvek při péči o osobu blízkou příloha
18.01.2006 Žádost o vydání stavebního povolení (instalace plynu) příloha
18.01.2006 Žádost o vydání stavebního povolení příloha
18.01.2006 Žádost o poskytnutí dávky sociální péče - příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice příloha
18.01.2006 Návrh na vydání územního rozhodnutí příloha
18.01.2006 Žádost o změnu stavby před jejím dokončením příloha
18.01.2006 Žádost o změnu užívání stavby příloha
18.01.2006 Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací příloha
18.01.2006 Ohlášení drobné stavby příloha
18.01.2006 Ohlášení informačního, reklamního,propagačního zařízení příloha
18.01.2006 Žádost o poskytnutí jednorázového příspěvku na individuální dopravu příloha
18.01.2006 Příloha k žádosti o příspěvek na zvýšené výdaje související s používáním ortopedických, kompenzačních a jiných pomůcek příloha
18.01.2006 Žádost o poskytnutí dávky sociální péče příloha
18.01.2006 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí příloha
18.01.2006 Žádost o poskytnutí dávky sociální péče nezaměstnaným jednotlivcům příloha
18.01.2006 Čestné prohlášení o příjmech a majetku žadatele o dávku sociální péče příloha
18.01.2006 Žádost o poskytnutí dávky sociální péče rodičům s nezaopatřenými dětmi příloha
18.01.2006 Žádost o vydání povolení k odstranění stavby příloha
20.11.2007 Dotace žádost příloha
20.11.2007 Vyúčtování dotace o fin kontrole příloha