Porčův mlýnPC Net


Historie
Současnost
Výbor
Fotogalerie
 
Pačlavská honitba
Do r.1923 patřila honitba velkostatku a v tomto roce byl založen první honební výbor. Předsedou se stal František Zapletal z Pačlavic č.20.
Od roku 1928 do r.1939 byl druhým nájemcem Metoděj Trněný z Pačlavic.
1939 – 1945 se znovu dostává honitba pod velkostatek a předsedou se stal revírník Walter Schrott.

1945 – 1976 měl vypachtovanou honitbu Josef Navrátil z Pačlavic č.60. Roku 1948 na doporučení Račického ředitelství ing.Obdržálka byla založena nová myslivecká společnost Pačlavice, k této společnosti byla přidružena i Lhota, která neměla dostatečnou výměru půdy.R.1951 byl hospodářem pan František Ulman, stavitel z Pačlavic. V r.1952 byl Pačlavské myslivecké společnosti přidělen Přední les, Křemínek a Boří. Výměra lesa činila 175 ha.
Pornice byly přidruženy k Pačlavské honitbě r.1960. Toho roku se stal hospodářem Bohumil Hanáček z Pornic a hospodáře dělal do r.1975. Od něj převzal funkci hospodáře Kostrůnek Karel, Handl Pavel a od r.1980 Jan Petr ze Lhoty a dělal ji do své smrti r.1998. Byl to velice dobrý člověk i hospodář, čest jeho památce.
Dne 13.3.1977 byla vytvořena myslivecká společnost „Družba“ a předsedou se stal ing.Jaroslav Ševčík z Kroměříže.
16.11.2003 v 12:30 Hort Petr