Fulgur Battman,spol. s r.o.L-Stam


Historie
Současnost
Výbor
Fotogalerie
 
Slavnostní členská schůze
Dne 8.7. 2005 se konala slavnostní schůze dobrovolných hasičů Pačlavice ku příležitosti 110. výročí založení dobrovolného hasičského sboru. Program této schůze:           1. Zahájení 


2. Slavnostní projev starosty sboru


3. Předání vyznamenání


4. Pozdravné projevy


5. Volná zábava


Schůzi zahájil starosta hasičského sboru bratr Gottwald a všechny přítomné přivítal a přednesl slavnostní projev, ze kterého se všichni podrobně dozvěděli o historii sboru od založení až do současnosti. Poté byla předána vyznamenání zasloužilým členům sboru. Poté si přítomní vyslechly pozdravné projevy. Za obec Pačlavice vystoupil pan starosta Karel Novák, za Sokol Pačlavice Ing. Pavel Trávníček, za hasičský sbor Morkovice pan Hanák, starosta okrsku bratr Juřena, velitel okrsku Morkovsko bratr Řezáč a další pozvaní hosté. Poté následovala volná zábava, při které mohli všichni zavzpomínat na staré časy při promítání fotografií z historie sboru a mohli si také prohlédnout snímky a zápisy ze starých kronik sboru. Této schůze se zúčastnilo 80 členů sboru a 20 hostů z okolních sborů.

08.07.2005 v 07:25 Hort Petr