Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.2004
nebyly dodány podklady
06.01.2005 v 14:02 Hort Petr
Celý článek

L.P.2003
nebyly dodány podklady
06.01.2004 v 14:01 Hort Petr
Celý článek

L.P.2002
„Člověk hledí na oči a tvář, Bůh však hledí na srdce!“

Prosí pačlavští farníci, aby měli účast na tomto Božím pohledu, aby poznali své vlastní srdce?
27.07.2003 v 13:41 Jan Kulíšek adm.exc.,Hort Petr
Celý článek

L.P.2001
„… bezbožné budu, Bože, učit Tvým cestám a hříšníci se budou obracet k Tobě!“
Co se změnilo v novém roce, v tom novém století a tisíciletí? Pro nezanedbatelnou část zdejších farníků je stále příznačná nerozhodnost – Bůh a kostel nebo práce a blahobyt.
27.07.2003 v 13:40 Jan Kulíšek adm.exc.,Hort Petr
Celý článek

L.P.2000
Jubilejní rok
„Jubileum je novou výzvou k obrácení srdce prostřednictvím života, jeho změny. Připomíná všem, že se pozemská dobra nemají absolutizovat, protože nejsou Bohem, ani není možné je bezmezně ovládat či vládu nad nimi vyžadovat, protože země patří Bohu a pouze jemu.“
(Jan Pavel II)
z Buly Incarnationis Mysterium
27.07.2003 v 13:39 Jan Kulíšek adm.exc.,Hort Petr
Celý článek

L.P.1999
„Nechť nejsou kvůli mně zklamáni, kdo doufají v Tebe, Pane, Hospodine zástupů.“
Bůh budiž veleben!
I v tomto roce je náboženský život farnosti udržován několika obětavými rodinami.
27.07.2003 v 13:38 Jan Kulíšek adm.exc.,Hort Petr
Celý článek

L.P.1998
Chvála Kristu!
Stálé dilema exc. administrátora v Pačlavicích:
na mši svaté ve Lhotě je ve všední den vždy více než 20 věřících, většina z nich však nedojde do farního kostela.
27.07.2003 v 13:37 Jan Kulíšek adm.exc.,Hort Petr
Celý článek

L.P.1997
Na počátku tohoto roku málo kdo tušil, že tomu budou dány chvíle úspěchu a radosti, jinému chvíle smutku a trápení. Snažím se o to, aby naše nedělní shromáždění byla povzbudivá. Napomáhají tomu i návštěvy dětí a mládeže ve Středisku mladých a faře.
27.07.2003 v 13:36 Jan Kulíšek adm.exc.,Hort Petr
Celý článek

L.P.1996
Díky za ty, kteří se nebojí a brání dobrou věc! Mezi ně patří jistě paní Legátková s manželem Janem, kteří jsou pro farnost velkým přínosem! Pracují v KDU – ČSL, ale také vidí skutečné potřeby církve.
27.07.2003 v 13:20 Jan Vinkler adm.exc.,Hort Petr
Celý článek

L.P.1995
V Pačlavicích stejně jako jinde náboženský a duchovní život se neprohloubil.
27.07.2003 v 13:19 Jan Vinkler adm.exc.,Hort Petr
Celý článek

L.P.1994
Tato farnost by mohla být farností živou a skutečně aktivní. Příklad, který dávají účastníci různých setkání, zvláště mládeže, zdá se, že obyvatele příliš nezajímá. Křesťané zde prostě nejsou apoštoly, a to ani ve svých rodinách.
27.07.2003 v 13:18 Jan Vinkler adm.exc.,Hort Petr
Celý článek

L.P.1993
Využití fary v Pačlavicích není úplné. Zvláště v zimních měsících je akcí poměrně málo. Ústřední topení vyžaduje ochranu zvláště v zimních měsících.
27.07.2003 v 13:17 Jan Vinkler adm.exc.,Hort Petr
Celý článek

L.P.1992
Už od loňského podzimu pačlavská fara slouží pro užitečnou věc. Probíhají zde duchovní rekolekce různých věkových skupin, exercie Cursillo, příprava dětí ke svátostem, prázdniny školáků, duchovní obnovy manželů. Snad uvidíme později, jaký to vydá užitek.
27.07.2003 v 13:16 Jan Vinkler adm.exc.,Hort Petr
Celý článek

L.P.1991
I tento rok začínáme s Pannou Marií.
V postní době bývá pravidelně v úterý přede mší svatou a v neděli odpoledne pobožnost Křížové cesty. Tuto pobožnost vede starší lektor pan Jaromír Hladký, je to vzorný příklad spolupráce laika s knězem.
27.07.2003 v 13:15
Celý článek

L.P.1990
Tento rok i pro věřící začíná nadějněji, neboť je cítit, že prezident republiky Václav Havel řekl v novoročním projevu pravdu.
V tomto roce jsou přejmenovány „Katolické noviny“ na „Katolický týdeník“.
27.07.2003 v 13:14
Celý článek

L.P.1989
Na vlastní žádost ze zdravotních důvodů bude od 1. 8. 1989 zapisovati p. Jiří Rek z Morkovic.
27.07.2003 v 13:13
Celý článek

L.P.1988
Stav farnosti: bohoslužby se konají každou neděli v 9,00 hod., ve všední dny příležitostně.
Počet dětí v náboženství (Morkovice) 2, křty 2, svatby 0, pohřby 6. Průměrná účast na nedělních bohoslužbách 50.
27.07.2003 v 13:11
Celý článek

L.P. 1987
Stav farnosti: bohoslužby se konají každou neděli v 9,00 hod., ve všední dny příležitostně. Tento rok jsme opravovali varhany. V roce 1987 byly 3 křty, svatba žádná, 7 pohřbů.
27.07.2003 v 13:10
Celý článek

L.P.1986
Od 1. 9. 1985 jsem převzal duchovní správu farnosti Pačlavice.
Stav farnosti: bohoslužby se konají každou neděli v 9,00 hod a ve všední dny příležitostně. Účast na nedělních bohoslužbách je 50 – 60 farníků, většinou starších. Děti téměř vůbec bohoslužby nenavštěvují a také žádné není přihlášeno do náboženství. Fara je dočasně neobsazena.
V roce 1985 bylo 8 křtů, svatba žádná, pohřbů 10
V roce 1986 byly 4 křty, svatba žádná, pohřbů 15.
27.07.2003 v 12:54
Celý článek

L.P.1985
Po poradě s angažovanými farníky, užívání zahradních pozemků přiřčeno zájemcům z těch farníků, kteří se podílejí na činnosti duchovní správy.
27.07.2003 v 12:53
Celý článek

L.P.1984
Tento rok je poznamenán dvěma událostmi, které měly zásadní vliv na duchovní správu ve farnosti: Dne 15.8.1984 rozloučil se s Pačlavicemi, jako se svojí farností, dosavadní duchovní správce farnosti, P. Petr Řeháček, který zde blahodárně působil od roku 1967.
22.07.2003 v 13:45
Celý článek

L.P.1982-1983
V roce 1982 plánuje a připravuje venkovní oprava fasády. Poslední líčení bylo v r. 1970. Za tuto dobu nátěr fasády byl smytý deštěm. V roce 1983 se nám podařilo sehnat nejlepší barvu na líčení, které užívá jen na líčení starých hradů a zámků. Barvu vyrábí podnik Subna v Brně, výrobna je v Holubicích u Brna.
22.07.2003 v 13:44
Celý článek

L.P.1979-1980
U prvního sv. přijímání bylo 5 dětí, tolik, jako jiná léta. První sv. přijímání se vždy koná slavnostně i na Bohoslužbách bývá větší účast farníků.
22.07.2003 v 13:43
Celý článek

L.P.1978
Dne 9. července v neděli při nedělních službách Božích byly posvěceny dva nové zvony. Světitelem byl Kroměřížský děkan kanovník P. Jan Bartek. Zvony pocházejí z umělecké dílny pí. Leticů. Dytrychové, mistr zvonař, v Brodku u Přerova. Tóninu hlasu zvonů navrhl státní kolaudátor Dobrodinský.
22.07.2003 v 13:42
Celý článek

L.P.1976-1977
Nová dlažba v kostele. Protože stará dlažba byla už hodně vyšlapaná, černé dlaždice z měkkého materiálu nižší než bílé, rozhodnutí pořídit novou dlažbu. Původní plán byl keramické dlaždice. Tyto však Památková péče rozhodně zamítla jako nevhodné do krásného chrámového prostředí.
22.07.2003 v 13:41
Celý článek

L.P.1975
Nátěr střech z plechu na kostele, hlavní věži a na věžičce nad sakristií. Byl velmi nutný, jak se vyjádřil odborný pokrývač z Pačlavic, protože starý nátěr byl již oprýskaný a plech začal rezavět. Práci provedli horolezci z Gottwaldova – vysokoškolský student a jeho kolega dělník.
22.07.2003 v 13:40
Celý článek

L.P.1973-1974
Provedena oprava fary. Budova oškrabána až na cihly. V prvním patře pořízena nová venkovní okna. Novou omítku celé fary prováděli zedníci z Morkovic brigádnicky. Při opravě fary ochotně vypomáhali farníci bezplatně. Líčení, nahození farní budovy prováděl malíř p. Foltýn v Vrchoslavic.
22.07.2003 v 13:39
Celý článek

L.P.1972
Farníci se rozloučily se svým bývalým farářem p. Alfonsem Krestem, který byl na odpočinku ve Vyškově. V Pačlavicích byl duchovním správcem od roku 1941. Na odpočinek odešel v roce 1966.
22.07.2003 v 13:38
Celý článek

L.P.1971
Zasklení krytého průchodu mezi kostelem a kaplí Nejsv. Trojice. Návrh na orámování dveří navrhl p. Žlábek z Památkového střediska v Brně. Výbornou práci provedl p. Krtes z Osičan. Práce mu trvala 3 měsíce. Orámování zaplatil zasklil anglickým sklem p. Bolek v Morkovic.
22.07.2003 v 13:37
Celý článek

L.P.1970
V tomto roce začala oprava nynější fasády kostela. Odsekané spodní části zdi dokonale vyschlé byly nahozeny tenkou maltou z písku a vápna. Práci prováděli zedníci JZD v Pačlavicích.
22.07.2003 v 13:36
Celý článek

L.P.1969
Na svátek Nejsv. Trojice konalo se slavnostním způsobem první přijímání školních dětí. Bylo jich celkem 8 z celé farnosti. K prvnímu sv. přijímání šly děti letos ve 3. ročníku. Většina rodičů přistoupila se svými dětmi ke stolu Páně.
22.07.2003 v 13:35
Celý článek

L.P.1968
Po lednu nastalo uvolnění politického i náboženského života. Povoleno konání náboženských průvodů. Po několika letech koná se slavnostním způsobem Božítělový průvod po vesnici v neděli po Božím Těle. Účast farníků veliká. Mají radost, že mohou veřejně vyznat víru.
22.07.2003 v 13:34
Celý článek

L.P.1967
Dne 30. prosince zemřel náhle administrátor p. Vojtěch Zapletal. Našli jej mrtvého v lůžku. Pohřeb se konal 2. ledna za veliké účasti věřících a kněží. V Pačlavicích slouženy bohoslužby za zemřelého, pochován byl ve svém rodišti Ohrozinci u Prostějova.
22.07.2003 v 13:30
Celý článek

L.P.1966
Ve svátek Hromnic sloužil poprvé mši sv. nový duchovní správce P. Vojtěch Zapletal, konzistorní rada a dosavadní farář v Kašavě. Narodil se v Ohrozimi u Prostějova, 19. 12. 1912, vysvěcen roku 1936. Jako farář působil ve Veselé u Rožnova 5 let, v Pavlovicích u Kojetína 15 let, v Kašavě 4 roky.
22.07.2003 v 13:29
Celý článek

L.P.1965
Malba kostela v roce 1965:
Zadána charitě, chrámové službě v Červeném Kostelci, okres Náchod. Lešení postavil Josef Najman, s pomocí ochotných mužů – fošny půjčili: farní úřad ve Švábenicích, JZD v Pačlavicích, Fr. Mimíček, J. Vdoleček.
22.07.2003 v 13:28 Alfons Kresta,Hort Petr
Celý článek

L.P.1963
V neděli 26. května nová socha Panny Marie ve slavnostním průvodu zanesena do kaple na Jezírko. Věřící se již těšili, účast veliká, průvod výjimečně povolen, hudba povolena nebyla, družičky nesly sochu na vyzdobených nosítkách.
22.07.2003 v 13:27 Alfons Kresta,Hort Petr
Celý článek

L.P.1962
26. 2. 1962 předány dvě dolní místnosti na faře v Pačlavicích bezplatně MNV v Pačlavicích na uskladnění materiálu CO. Sepsána o tom smlouva. Počátkem října 1962 natřeny plechy na věži kostelní a malé vížce kombinátu klempířského v Kroměříži obnosem 3.104 Kčs, obnos zaplacen sbírkou.
22.07.2003 v 13:26 Alfons Kresta,Hort Petr
Celý článek

L.P.1961
2. listopadu 1961 ve věku 73 let zemřel v Olomouci náš nejdůst. p. arcibiskup Ph. a PhDr. Josef Karel Malacha – pohřben 6. listopadu ve své rodné obci Pitíně. 9. listopadu 1961 zvolen kapitulním vikářem prelát Josef Slogar.
22.07.2003 v 13:25 Alfons Kresta,Hort Petr
Celý článek

L.P.1959
Dvě dolní světnice na faře v Pačlavicích předány státní spořitelně v Kroměříži na úřadovny. 30. června 1959 přivezeny pokladna a ostatní nábytek spořitelny do uvedených místností a spořitelna začala na faře úřadovat. Světnice předány spořitelně bezplatně.
22.07.2003 v 13:24 Alfons Kresta,Hort Petr
Celý článek

L.P.1958
6. 3. 1958 odevzdány všechny matriční doklady, snubní protokoly, ohledací lístky zemřelých státnímu archivu v Uherském Hradišti.
22.07.2003 v 13:22 Alfons Kresta,Hort Petr
Celý článek

L.P.1957
Na podzim 1957 koupeny z darů a sbírek věřících nové koberce, kterými pokryta celá dlažba kostela, asi 100 běžných metrů, a pro zimní období pořízeny pro dvoje boční dveře závěsy, aby se zamezilo u bočních dveří průvanu.
22.07.2003 v 13:21 Alfons Kresta,Hort Petr
Celý článek

L.P.1956
13. května 1956 zemřel v Kroměříži p. František Stratil, arcibiskupský rada, bývalý farář v Pačlavicích. 17. května byl pohřbený zesnulý z Kroměříže do svého rodiště Netčice a odtud za doprovodu svých spolurodáků převezen do Zdounek, zde pohřben.
22.07.2003 v 13:20 Alfons Kresta,Hort Petr
Celý článek

L.P.1955
Správa hřbitova odevzdána MNV v Pačlavicích, opis protokolu:
Protokol sepsaný dne 20. 2. 1955 na farním úřadě v Pačlavicích za účasti předsedy MNV Vašíčka Aloise, tajemníka MNV Vlastimila Dostála a faráře Alfonse Kresty o převzetí hřbitova do správy MNV v Pačlavicích.
22.07.2003 v 13:19 Alfons Kresta,Hort Petr
Celý článek

L.P.1954
4. listopadu 1954 odevzdány matriky za obec Osičany matričnímu úřadu v Tištíně a sepsán o tom tento protokol:
Protokol o převzetí církevních matrik z farního úřadu v Pačlavicích, okres Kroměříž, pro obec Osičany, v okrese Kojetín za přítomnosti:
22.07.2003 v 13:17 Alfons Kresta,Hort Petr
Celý článek

L.P.1952
Dle státního nařízení byly dne 2. února 1952 předány všechny matriky farního úřadu v Pačlavicích MN v Pornicích, kde byl pak zřízen státní matriční úřad. Za farní úřad v Pačlavicích je přítomen Alfons Kresta, farář, Antonín Cigánek a Tomáš Hladký,jako kostelní hospodáři a Jan Vdoleček,jako bývalý předseda kostelního výboru. Za NV v Pornicích Tomáš Božák, matrikář a Alois Šebestík za ONV. Celkem bylo předáno 14 matričních knih v dobrém stavu, jemně vázaných. Dále bylo předáno 6 repertoářů. Matriky jsou psány od 1707 – 1723 česky, od 1724 – 1784 latinsky, od 1784 – 1867 německy, od 1867 – 1950 česky.
22.07.2003 v 13:15 Alfons Kresta,Hort Petr
Celý článek

L.P.1951
Přede žněmi 1951 byla dána nová střecha nad chlévy u fary, poněvadž dosavadní tašky se již rozpadávaly. Tašky přivezeny již rok předtím z Kroměříže, práci provedl mistr Najman a Outrata Augustin.
22.07.2003 v 13:11 Alfons Kresta,Hort Petr
Celý článek

L.P.1950
Poněvadž dosavadní plot u fary byl velice sešlý, byl vyměněn. Betonové sloupky byly opět použity a dáno nové drátěné pletivo. Po odebrání zvonů za německé okupace, zhotovil p. Martin Medek zvonek pro malou vížku, aby tam byl alespoň nějaký zvonek pro vyzvánění.
22.07.2003 v 13:03 Alfons Kresta,Hort Petr
Celý článek

Současnost
Současnost začíná rokem 1950 a informace před tímto rokem najdete v rubrice "Farnost historie"
22.07.2003 v 12:28 Hortová Petra
Celý článek