Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
Z historie Zdravé vody ve Lhotě u Pačlavic
Pověst o zdravé vodě
Před mnoha a mnoha lety žil ve Lhotě uhlíř, který měl ženu a tři děti. Každý den chodil brzy ráno do lesa, aby v milířích pálil ze dřeva uhlí. Domů se vracel až k večeru, kdy už slunce zapadalo.

Jednoho dne jej však zasáhla větev padajícího stromu a milý uhlíř dal světu sbohem. Vdova po uhlíři chodila denně pracovat na panské, zatímco své políčko u chaloupky obdělávala s dětmi až za soumraku. V létě chodila vyžínat do lesa trávu a seno nosila domů, aby měla na zimu krmivo pro svou jedinou kozu, živitelku dětí. Po nějakém čase však začala chřadnout, nůše byly pro ni stále těžší a musela často odpočívat. Jednou, když ji zase zmohla únava, usnula a zdálo se jí, že kráčí po zelené louce, kolem jsou vysoké stromy a v pozadí se tyčí příkrá skála. A hle, pod skálou vytéká pramen křišťálové vody. Žena poklekla a dychtivě pila. V tu chvílli přestala cítit tíži choroby, uzdravila se. Škoda, že jen ve snu. Když se probudila, zavolala děti a společně zamířili k domovu. Cesta vedla lesem, kolem myslivny, přes louku. Tu si vdova po uhlíři uvědomila, že cestu zná, že je to ta, kterou viděla ve snu. Jakoby vedena neznámou rukou zamířila k prameni., který plynul dále do údolí. Žena poklekla a napila se z pramene spolu s dětmi. Celý týden ještě chodila k prameni a pila vodu ze studánky. Nemoc ji tížila den ode dne míň až nakonec ustoupila nadobro. Sen se stal skutečností. Zpráva o studánce, jejíž voda uzdravuje, se brzy rozšířila po blízkém i vzdáleném okolí. Lidé sem přicházeli za uzdravením a pramen pojmenovali „Zdravá voda“.
29.07.2003 v 06:37 Hortová Petra