L-StamPorčův mlýn


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
Kronika farnosti pačlavské
Kronika je psána od roku 1898, zachycuje období od nejstarších dějin Pačlavice do současnosti.
Duchovní správu založili v Pačlavicích Johanité ve 12. století. Historii fary se však bohužel kronikáři nepovedlo vypátrat. V 16. století se fara dostala do rukou českých bratří, stejně jako okolní fary.

První strana farní kronikyRoku 1645 byla vesnice vydrancována Švédy. Jejich drancování se nevyhnul ani kostel, který byl vyloupen a dále užíván jako konírna. Od roku 1658 byly Pačlavice i s příslušnými vesnicemi připojeny úplně k farnosti švábenské. Kolem roku 1649 byl kostel opraven a nově vystavěna zámecká kaple. Roku 1661 za Jana Jakardovského bylo vyjednáváno o založení nové fary v Pačlavicích, z toho však sešlo. Roku 1731 byla založena expozitura podřízená faráři švábenskému. O 10 let pozděi bylo znovu vyjednáváno o založení samostatné duchovní správy v Pačlavicích, ale ani tentokrát nedošlo naplnění. Až v roce 1784 byla v Pačlavicích zřízena samostatná duchovní správa náboženským fondem, prvním samostatným duchovním správcem byl kněz Váslav Namyslo. V roce 1785 byl v Pačlavicích založen chudobincký ústav. Do roku 1785 byl hřbitov v Pačlavicích kolem kostela, v průběhu tohoto roku bylo projednáno zřízení nového hřbitova na Kleštěnci, obstaveného zdí, s velkým dřevěným křížem. V roce 1841 byl pačlavický statek darován Mateřincí Milosrdných sester sv. Vincence z Pauly ve Vídni. V klášteře Milosrdných sester pak byla v roce 1859 zřízena dívčí škola a již v roce 1861 nabyla právní veřejnosti. V roce 1860 byla dostavěna nová fara, v roce 1869 založen v klášteře pačlavském pensionát pro děvčata, 1871 byla posvěcena nová chlapecká škola, v roce 1880 uhodil blesk do malé věže nad zákristií, následným deštěm byl oheň uhašen. Věž byl znovu postavena v roce 1883. V roce 1891 byla postavena hlavní věž na farním kostele, která byla pozděi ozdobena hodinami (37 m vysoká). V roce 1903 se konaly v Pačlavicích svatí missie tří kněží z kongregace missionářů sv. Vincence z Pauly. Korunou slavností bylo svěcení kříže missijního na Kratochvíli. V červnu 1905 byl opraven hřbitov a opatřen železnou bránou. V témže roce obecní výbory Pačlavic, Lhoty a Osičan podepsaly přepsání kostela Římsko-katolickému farnímu kostelu v Pačlavicích, obecní hřbitov přešel uzavřením Trhové smlouvy do majetku farního chrámu Páně. V roce 1906 proběhla zevní oprava kostela, kolem kostela položeny drenážky. Téhož roku proběhly volby do zemského sněmu a o rok později do říšské rady. Dne 1. 10. 1907 byl v Pačlavicích otevřen samostatný c.k. poštovní úřad., v témže roce byla posvěcena nová socha Panny Marie bolestné, dar p. Karáskové, selky z Osičan, umístěna byla před vchodem na hřbitov
29.07.2003 v 06:06 Hortová Petra