Penzion u tří volůStavebniny Suchomel


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
Matyáš František hrabě CHORINSKÝ z Ledské
Matyáš František hrabě CHORINSKÝ z Ledské 1777 – 1786
první biskup brněnský
Narodil se 4. října 1720 v Pačlavicích u Zdounek jako druhý syn Františka Karla Chorinského a Marie Kateřiny Kotulinské z Kotulína.

Studoval v Olomouci, na kněze byl vysvěcen 5.4.1743, ještě téhož roku se stal kanovníkem kolegiátní kapituly v Brně a roku 1752 jejím děkanem. 16. října roku 1769 přijal biskupské svěcení jako titulární biskup samařský a pomocný biskup královéhradecký. Od roku 1776 byl pomocným biskupem olomouckým. 5.12.1777 papež Pius VI. potvrdil jeho jmenování prvním biskupem nově zřízeného Biskupství brněnského a téhož roku byl v Brně slavnostně instalován. Brněnskou diecézi rozdělil na sedm arcikněžství a 27 děkanátů. Svou službu vykonával v nelehké době osvícenských názorů a zásahů císaře Josefa II., ke kterým se stavěl trpně. Vzdor tomu se pustil do svědomité vizitace farností diecéze – veškerá vlastní iniciativa biskupa byla jinak omezena. Proto se Chorinský věnoval vědeckému studiu a opravě a výzdobě katedrály. Zemřel 30. října 1786 v Kuřimi u Brna a byl pochován na novém městském hřbitově v Brně. Znak: Český rodový erb doložený od 14. století je vložen na štít biskupství. Štít je čtvrcený, se zlatým, polceným středním štítkem. V něm buvolí rohy postrkané račími klepety: vpravo černý se stříbrnými, vlevo stříbrný s černými. V prvním a čtvrtém poli je pod císařskou korunou černý orel s červeným štítkem na hrudi. V něm stříbrné břevno s černými literami M.T. Ve druhém a třetím červeném poli je pět (3 + 2) stříbrných kuželů. Nad štítem koruna, kterou prostupuje zlatý procesní kříž. Koruna je vpravo provázena zlatou mitrou a vlevo ven obrácenou zlatou berlou. Vše je převýšeno zeleným biskupským kloboukem.


Dne 4.10.2010 byla sloužena mše na počest 290 výročí narození 13.biskupem brněnským ThLic. Vojtěchem Cikrlem v Pačlavicích

27.02.2005 v 13:37 Hort Petr