L-StamStavebniny Suchomel


Komentáře
Fotogalerie
 
Dětský den 29.06.2002
V sobotu 29. 6. 2002 se na hřišti v Pačlavicích uskutečnila nejen mezi dětmi oblíbená akce, která již má svou tradici po několik let. Velký letní táborový oheň na zahájení prázdnin.

V tento den našlo na hřiště cestu na osmdesát dětí a s nimi také spousta dospělých. Pro děti byl připraven velký počet soutěží, kde mohli ukázat všechny své dovednosti. Mezi nejoblíbenější soutěže patřilo již tradičně přetahování lanem, střelba vzduchovkou (za odborného dohledu p. Přibylíka a p. Lasovského), samozřejmě také skákání v pytli a další. I když jistě všechny soutěže měly svého výherce, nikdo neodešel poražen, protože na každého čekala vždy sladká odměna, kterých pořadatelé zajistili jako vždy mnoho. Na programu také byly zajímavé ukázky leteckého modelářství. Dálkově řízená letadla, která se vznášela nad areálem sledovali se zájmem děti i dospělí. Krátce poté si na hřiště vyšlápli cvičitelé psů a ukazovali, co všechno cvičení psi dokáží. Největší zájem vzbudila ukázka zadržení zločince. Přítomni byli i členové hasičského sboru z Morkovic, jenž přivezli na ukázku profesionální techniku. Děti měly možnost si vše od hasičů prohlédnout a vyzkoušet, včetně stříkání vodou z požární hadice. Odpoledne vyvrcholilo zapálením velkého ohně, kde si všechny děti opekly špekáčky a pak s chutí snědly. Tato akce skončila velkým úspěchem, neboť všechny děti odcházely spokojeny s přáním, aby se tato akce zase opakovala. Velký dík patří organizátorům, kteří se podíleli na pořádání této akce a zajišťování ukázek. Sponzorem této akce byl vážený pan hostinský Olda z Hospody na Kratochvíli.
19.06.2002 v 17:01 Ševčík Jiří,Hort Petr